Software door stichting IT-notaris en Stichting Software Borg

Heeft uw software “continuïteit”  bij een “calamiteit” ?

Zonder software vallen veel essentiële bedrijfsprocessen stil. Voor het onderhouden en doorontwikkelen van software bent u, als licentienemer, afhankelijk van uw softwareleverancier. De leverancier beschikt als enige over de essentiële broncode en beschikt dus, deels, over uw continuïteit.

De licentiegever van uw software is logischerwijs, net als u, onderhevig aan marktontwikkelingen. Een fusie, faillissement of overname zijn niet ondenkbaar en hebben daarom invloed. De licentie is dan niet meer vanzelfsprekend, met alle gevolgen van dien. Gegevens zijn niet meer beschikbaar en andere functionele processen vallen gedeeltelijk of compleet stil.  Ook aan wet- en regelgeving kunt u dan wellicht niet meer voldoen, denkt u eens aan wettelijke bewaarplichten of aan de nieuwe wet meldplicht datalekken.

Als licentiehouder van software heeft als het ware een auto zonder motor……

Stichting IT-notaris en Stichting Software Borg hebben de oplossing ontwikkeld die maximale zekerheid geeft om (imago) schade te voorkomen.

Software Escrow bij de IT-notaris

Een licentieovereenkomst of een SLA geeft voor de softwaregebruiker dus weinig tot geen rechtszekerheid. Een solide Software Escrowregeling is dan ook een logische aanvulling op de licentieovereenkomst. Tegenwoordig meestal inclusief een regeling voor de hostingactiviteiten, het welbekende “in de cloud” werken, Software as a Service. (SaaS)

Naast het vaststellen van het juridische eigendom (IE) wordt de broncode volledig geverifieerd op volledigheid, overdraagbaarheid en aanpasbaarheid door een onafhankelijke IT-auditor. Indien aan alle eisen is voldaan dan wordt de broncode in bewaring genomen door de IT-notaris. De stichting IT-notaris heeft een landelijke dekking met inmiddels 35 vestigingen.

De “openbaar ambtenaar” als uw Trusted Third Party, zo krijgt u als licentienemer de juiste juridische garantie dat het gebruiksrecht op de software behouden blijft.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met de Stichting IT-notaris:

Telefoon: 050-5350143

Mobile: 06-11334085 (Bernold van den Aardweg)

www.it-notaris.nl

software

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag