Standvastige samenwerking met Standvast Wonen

Standvast Wonen (Woningstichting Alphons Ariëns) verhuurt circa 2.000 woningen in Druten, Deest, Puiflijk en Afferden en vind de mensen die in deze woningen wonen of willen gaan wonen belangrijker dan de woningen zelf. Alphons Ariëns stelt hen centraal in de aanpak en biedt gevarieerd bezit voor elke doelgroep. Waar nodig werkt Alphons Ariëns mee aan het versterken van de maatschappelijke positie van bewoners en zodoende gewilde en gezonde wijken in stand houden en niet alleen woningen te verhuren.

Digitaliseren

Arno de Krijger (medewerker ICT): “Afgelopen zomer hebben wij ons papieren archief door Dataspace laten digitaliseren omdat wij dit via een digitaal informatiesysteem willen ontsluiten. In juni 2010 zijn de eerste contacten gelegd tussen Alphons Ariëns en Dataspace. Het doel van deze contacten was dat alle VHE (verhuurbare eenheden) dossiers digitaal kunnen worden geraadpleegd. Een opdracht die Dataspace al voor ruim 25 andere woningcorporaties had uitgevoerd in het verleden. In juli 2010 heeft Dataspace de opdracht gegund gekregen. Volgens het uitgebreide draaiboek heeft Dataspace de gehele conversie van papier tot digitaal op zich genomen en naar volle tevredenheid uitgevoerd.”

“Door gebruik te maken van digitale dossiers is het voor iedere medewerker die bevoegd is, mogelijk om dossiers in te zien zonder dat deze door het gebouw slingeren. Voor het digitaliseren is er een offertetraject in gang gezet waarvoor drie partijen waren uitgenodigd. Dataspace kwam hierbij als meest gunstige uit de bus zowel qua doorlooptijd als prijs. Na enkele plezierige en constructieve gesprekken is daarom de opdracht aan Dataspace gegeven. Tijdens het project waren er ook een paar tegenvallers maar die zijn naar tevredenheid opgelost. Dataspace heeft hiervoor moeten improviseren en is de gemaakte afspraken nagekomen.”

Standvastige samenwerking

“De data werd daarna keurig op schijf, persoonlijk afgeleverd wat zeer gewaardeerd werd. Bij het inlezen van de bestanden bleek dat het format afweek van hetgeen dat was afgesproken met de DIS leverancier. Ook dit was geen probleem voor Dataspace en werd binnen twee dagen opgelost. Resumerend zijn wij erg tevreden over de manier waarop Dataspace ons archief heeft gedigitaliseerd. Zoals gezegd zijn we tevreden over de service en kunnen wij Dataspace van harte aanbevelen als opdrachtgever. Al met al een standvastige samenwerking tussen DataSpace en Standvastig Wonen.”

Wil je weten wat Dataspace heeft betekent voor Woonbedrijf? Klik hier.

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag