Samenwerking van TAB en Dataspace

Ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg

In 2015 moet de decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten een feit zijn. Deze transitie stelt jeugdzorginstellingen voor de uitdaging om gedurende deze periode de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen. Daarnaast moeten ze blijven voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van dossierbeleid. Veel instellingen gebruiken daarom deze periode om hun dossierbeleid te reorganiseren en zo goed voorbereid te zijn op de transitie. Het digitaal archiveren is daar een grote hulp bij.

De keuzes

Een belangrijke beslissing die genomen moet worden is hoe er overgegaan gaat worden naar digitaal archiveren. Vaak is een deel van het dossier al digitaal aanwezig. Wat wordt er echter gedaan met de overige fysieke stukken? Een goede oplossing voor veel jeugdzorginstellingen is om de niet meer actieve dossiers goed geregistreerd extern op te slaan zodat deze geen ruimte meer in beslag nemen. De nog actieve dossiers waarvan wellicht nog niet alle informatie digitaal beschikbaar is kunnen gescand worden en aan het digitale dossiers worden toegevoegd.

Samenwerking TAB en Dataspace

Om Jeugdzorginstellingen bij deze ontwikkelingen te ondersteunen hebben Dataspace en TAB elkaar gevonden en zijn en samenwerking aangegaan. Dataspace biedt namelijk goed geregistreerde en beveiligde externe opslag aan voor de dossiers en heeft nu al veel klanten in de Jeugdzorg. TAB levert projectleiding en advies om de overgang naar een digitale werkwijze goed te laten verlopen.

Samenwerken met de Jeugdzorginstelling

Bij een jeugdzorginstelling in het oosten van het land heeft TAB bijvoorbeeld eerst een impactanalyse gemaakt in verband met de overgang naar digitaal werken. Naar aanleiding van deze analyse is de keuze toen gevallen op een scenario waarbij de nog actieve dossiers gedigitaliseerd gaan worden met inzet van het eigen personeel. De externe opslag van de afgesloten dossiers wordt gedaan door Dataspace. Daarnaast begeleidt de projectleider van TAB dit hele traject en geeft advies over voldoen aan wet- en regelgeving, omgaan met de geldende bewaartermijnen en het bereiken van Vervanging van Archiefbestanden. Het kan dus wel een perfecte samenwerking genoemd worden!

Bent u benieuwd wat een samenwerking met Dataspace en TAB voor uw organisatie kan betekenen? Wij komen graag langs voor een oriënterend gesprek.

Voor meer informatie over onze organisatie, kijk eens op onze website.
Laurens van Thiel van Dataspace (l.vanthiel@dataspace.nl / 06-21528346)

Voor meer informatie over TAB, kijk eens op hun website.
Karin Jongelie van TAB Europa (karin.jongelie@tab.nl / 06-51565754).

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag