Picturae

Veilig beschikbaar stellen van uw bouwdossiers.

Veel instellingen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het digitaliseren van bouwdossiers of zijn daar volop mee bezig. Maar met alleen digitale dossiers ben je er niet. Het veilig digitaal beschikbaar stellen van bouwdossiers kost vaak meer geld en tijd dan men op het eerste gezicht zou denken. Daarom heeft Picturae, in samenwerking met een aantal gemeenten, de Bouwdossierapplicatie ontwikkeld.

E-loket
De applicatie biedt vele voordelen, ongeacht hoe ver instellingen zijn met digitaliseren van bouwdossiers. In de eerste plaats het e-loket. Deze faciliteit biedt een online toegang en uitgifte van digitale bouwdossiers aan zowel ambtenaren als burgers via een gebruiksvriendelijke website. Het wordt mogelijk voor burgers om online naar bouwdossiers te zoeken en deze aan te vragen. Na goedkeuring van betreffende ambtenaar krijgt de aanvraag een unieke URL waarmee het mogelijk is het bouwdossier in te zien. Deze URL is bepekt houdbaar en vervalt na verloop van tijd. Omdat mogelijk niet alle onderdelen van een bouwdossier beschikbaar gesteld mogen worden, maakt de behandelend ambtenaar in de applicatie een selectie van pagina’s (scans) die voor de aanvrager beschikbaar komen. Enkel de geselecteerde pagina’s komen voor de aanvrager beschikbaar op de eerder genoemde, tijdelijke en persoonlijke URL. Door deze opzet wordt voldaan aan de geldende privacy en auteursrechtelijke normen.

Scanning on demand
Daarnaast heeft Picturae een oplossing voor dossiers waarbij de dossierinformatie beschikbaar is maar de scans nog niet gemaakt of gekoppeld zijn. Namelijk “scanning on demand” (digitaliseren op verzoek). De werkwijze hiervan gaat als volgt: de gebruiker zoekt een dossier op en betaalt via de webshop de kosten voor het digitaliseren. De medewerker van de gemeente of het archief digitaliseert het dossier en upload dit in de applicatie. Vervolgens wordt er, door een medewerker, een selectie van de scans gemaakt die naar de gebruiker verstuurd mogen worden. Daarna ontvangt de gebruiker een link waarin het bouwdossier digitaal ingezien kan worden en eventueel gedownload.

Nieuwsgierig naar deze bouwdossierapplicatie? Kijk dan voor meer informatie op bouwdossiers.nl of neem contact op met Mark Groothuis voor een demonstratie bij u op locatie: m.groothuis@picturae.com.

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag