Persbericht: Jeroen Bosch Ziekenhuis en Dataspace sluiten overeenkomst

Eindhoven, november 2017 – Na twee succesvol afgeronde digitaliseringsprojecten waarbij 1,1 miljoen medische dossiers zijn gedigitaliseerd, sluiten Dataspace en Jeroen Bosch Ziekenhuis een overeenkomst van 5 jaren voor het transport, beheer en veilige opslag van 15 kilometer archief, voornamelijk medische dossiers.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is met 4.000 medewerkers en ruim 250 medisch specialisten de grootste werkgever in de regio ‘s-Hertogenbosch. Vrijwel alle medische specialisaties zijn vertegenwoordigd. “Jaarlijks verzorgen we meer dan 529.000 polikliniekenbezoeken en ruim 57.000 ziekenhuisopnames. Het JBZ is een groot opleidingsziekenhuis in Nederland aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ).
Het JBZ behoort tot de 4 Nederlandse pilotziekenhuizen die zijn gestart met de opleiding tot ziekenhuisarts, die in 2014 door de RGS erkend werd als profielopleiding.”

Over Dataspace
Dataspace Nederland is opgericht in 2000 en heeft zich gespecialiseerd in het archiveren, digitaliseren en beheren van informatie én de logistiek daaromheen. Dataspace beheert archieven voor zo’n 600 opdrachtgevers in geconditioneerde archiefdepots, digitaliseert dossiers in grote aantallen of ‘on demand’ en neemt (delen van) logistieke en administratieve processen over. Meer weten over Dataspace? Kijk dan op www.dataspace.nl of bel 040 – 293 13 18.

Projectomschrijving:
Na de bouw en in gebruik name van een nieuwe ziekenhuis was het de uitdrukkelijke wens van het ziekenhuis om enkel met digitale dossiers te werken. Nadat alle dynamische en semi- statische dossiers succesvol waren gedigitaliseerd door Dataspace is een project opgepakt om de kwaliteit van het beheer en ontsluiting van de overige, voornamelijk oudere dossiers te verbeteren en tegelijkertijd een kostenbesparing te realiseren. Datapace en het Jeroen Bosch ziekenhuis hebben samen een businesscase uitgewerkt welke dermate interessant bleek te zijn dat de samenwerking kon worden uitgebreid.

Met het sluiten van deze overeenkomst verstevigt Dataspace haar positie in de zorgmarkt en kan het Jeroen Bosch Ziekenhuis blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor haar patiënten.

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag