Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met een breed maatschappelijk bewustzijn, goed burgerschap, algemeen aanvaarde normen en waarden hanteren en gericht zijn op het behalen van een redelijk rendement op het geïnvesteerde kapitaal: deze maatschappelijke waarden vormen de basis van het beleid van Dataspace. Gewoon fatsoenlijk ondernemen, zo noemen wij dat. Met aandacht voor onze mensen, voor onze planeet en voor de continuïteit van de onderneming en de kwaliteit die we nastreven.

Dit uit zich onder meer in:

  • investeringen in kennis, vaardigheden en betrokkenheid bij medewerkers en opdrachtgevers;
  • het waarborgen en zorg dragen voor het behoud van de werkgelegenheid;
  • het ondersteunen van maatschappelijke projecten en diverse goede doelen;
  • een gezonde en evenwichtige personeelssamenstelling op elk niveau in de organisatie;
  • integer handelen richting samenleving, medewerkers en opdrachtgevers;
  • transparante, inzichtelijke en controleerbare procedures;
  • aandacht voor werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • ‘groene’ uitgangspunten in dienstverlening, inkoopbeleid, energieverbruik, transport, woon-werkverkeer, materiaalgebruik en afvalverwerking;
  • huisvesting in een modern, milieuvriendelijk en geïsoleerd pand.

Bij elke verandering binnen onze organisatie overwegen we of het nog ‘groener’ kan, met behoud van onze continuïteit en daarnaast kwaliteit. In veel gevallen komen we daarbij tot oplossingen die niet alleen beter zijn voor het milieu, maar ook kostenbesparend.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag