Isala & Dataspace Nederland sluiten overeenkomst.

Isala & Dataspace Nederland sluiten overeenkomst.

Isala in Zwolle is de grootste topklinische zorgverlener van Nederland. Zij bouwen momenteel een nieuw ziekenhuis met een oppervlak van 104.000 m2 waarin de zorg voor de patiënt meer dan ooit centraal staat en het principe van flexwerken vergaand is doorgevoerd. Van belang hierbij is dat relevante documenten en informatie onafhankelijk van plaats en tijd benaderbaar zijn. Hiervoor is Isala een overeenkomst met Dataspace Nederland aangegaan.

Isala heeft onlangs een overeenkomst gesloten met Dataspace Nederland uit Eindhoven. De overeenkomst volgt op een, door Isala uitgeschreven, aanbesteding begin 2012 die door Dataspace is gewonnen. Dataspace gaat voor Isala ca. 18 kilometer archief ophalen, opslaan en beheren voor een periode van 20 jaar. Daarnaast zullen dagelijks ca. 100 tot 200 dossiers opgevraagd worden en digitaal worden terugbezorgd aan Isala. Medewerkers van Isala gaan hiervoor gebruikmaken van de web portal van Dataspace (Filelive ®) die hiervoor ter beschikking wordt gesteld.

Het nieuwe ziekenhuis van Isala aan de Dokter van Heesweg in Zwolle wordt in augustus 2013 in gebruik genomen. In de nieuwbouw is niet voorzien in archiefruimten waardoor externe plaatsing van archieven en de daarmee gepaard gaande outsourcing van opvragingen een must was.
Dat de opgevraagde dossiers digitaal worden terugbezorgd past geheel binnen de nieuwe structuur en de processen van Isala.

Isala heeft 5.418 medewerkers, 994 bedden, ruim een half miljoen polikliniekbezoeken en ongeveer 100.000 opnames per jaar. De kwaliteit van de zorg, de aandacht en een persoonlijke band met de patiënt staan hierbij centraal. Vanaf eind augustus 2013 zullen de poliklinieken, verpleegafdelingen, laboratoria en diagnose- en behandelfuncties volledig operationeel zijn op de nieuwe locatie.

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag