Digitalisering bij woningcorporaties, vergeet je data en processen niet!

Digitalisering bij woningcorporaties

Organisaties gaan steeds meer online en organisaties die deze boot missen worden serieus in hun voortbestaan bedreigd. Ook overheden en semioverheden gaan steeds meer digitaal. In de huidige 24-uurs economie verwachten burgers en klanten niet anders. Wordt het dan niet hoog tijd dat digitalisering bij woningcorporaties van start gaat?
Een vaker gehoord argument tegen is, dat de doelgroepen van een woningcorporatie, de sociaal lagere groepen en ouderen nog niet digitaal zijn, maar ook dat wordt inmiddels weersproken door cijfers van het CBS, waaruit af te lezen valt, dat grote groepen van de bevolking digitaal zijn, ook de ouderen. De toename bij de 75+ groep is daarbij juist opvallend.

Maar we zijn toch al aanwezig op het internet…

Natuurlijk hebben de meeste woningcorporatie al een website en een klantportaal. Maar is dat al een serieus kanaal of alleen iets wat je erbij doet? Wordt het niet hoog tijd om de nieuwe digitale mogelijkheden echt onderdeel te laten worden van de bedrijfsvoering. Wordt het niet hoog tijd om de klant onderdeel te laten zijn van je processen en daarmee je nu nog dure klantcontacten veel doelmatiger en daarmee kosteneffectief te maken? Veel sectoren gingen inmiddels voor en van de kennis die daarbij opgedaan is, kunnen woningcorporaties profiteren.

Digitaliseren is een mooie website….

Om succesvol te worden via het internet moet je drie onderdelen met elkaar in balans brengen. Door de juiste balans te zoeken, wordt je succesvol.
Op de eerste plaats heb je een aantrekkelijk website nodig. Aantrekkelijk is dan niet per se fancy en voorzien van de laatste toeters en bellen. Aantrekkelijk is wel eenvoudig toegankelijk, overzichtelijk met korte en bondige teksten die voor de huurder of woningzoekende begrijpelijk zijn. Je moet als het ware de klant verleiden door een website te bieden die naadloos aansluit op de behoefte, die in zijn eenvoud maar ook door de geboden inhoud verleidt om te gebruiken. Dit op zich is al een uitdaging, vergis je hier niet in!

Maar digitaliseren is veel meer dan een mooie website!

Maar met een mooie website alleen bereik je nog helemaal niets. Je daagt daarmee de klant wel uit om er gebruik van te maken, maar als die klant dan vervolgens weken moet wachten tot die overlast-melding of het reparatieverzoek is afgehandeld, dan bereik je alleen maar teleurstelling. Digitaal introduceert ook een andere verwachting. De Coolblue’s van onze tijd, doen immers ook wat er beloofd wordt, snel en effectief, zonder gezeur. De klant centraal. Hoe dat kan? Door aan die toegankelijke en overzichtelijke website, processen te koppelen die uitstekend op orde zijn. Lean en doelmatig zijn daarbij de kernwoorden.

Huizen bouw je toch ook op een goed fundament?

Processen hebben data nodig om goed te kunnen functioneren. Zonder brandstof rijdt een auto immers ook niet. Uitstekende processen vragen om premium brandstoffen m.a.w. data die op orde is en data die digitaal beschikbaar is. Dat is bij woningcorporaties nog lang niet altijd het geval. Investeren in betere data in combinatie met procesverbetering is het fundament waarop moderne organisatie gebouwd worden, zeker in combinatie met digitale dienstverlening.

Digitale dienstverlening vraagt om ambassadeurs.

Tenslotte en eigenlijk het allerbelangrijkst is, dat de eigen medewerkers digitaal gaan denken. We moeten ons steeds weer de vraag stellen: “doen we wat we beloofd hebben”. Niet meer en ook niet minder, strak geregisseerd en effectief. Dus niet het klachtenproces verder optimaliseren maar zorgen dat er geen klachten ontstaan door voortdurend die balans tussen de voorkant en de achterkant, tussen de website, processen en data en de mensen die dat besturen te verbeteren. De gewone dingen goed doen. Zo simpel is het. En het kan! Maar het vraagt vaak wel om een andere organisatiecultuur, inrichting en mind-set. Kortom je moet extra aandacht besteden aan het veranderproces. De ambassadeurs van de nieuwe digitale dienstverlening heb je al binnen, het zijn je eigen medewerkers!

Veranderen naar digitale dienstverlener? Je staat er niet alleen voor!

Het praktisch in gang zetten en begeleiden van de veranderingen zoals hierboven genoemd, is een vak. In dit vak is WeY Strategie Realisatie een serieuze speler met ruime ervaring, ook bij de digitalisering bij woningcorporaties.
WeY zijn denkende doeners gericht op samenwerking en verbinden. WeY zijn niet van de dikke rapporten maar steken liever de handen uit de mouwen. Dan gebeurt het tenminste….
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cees Pijs.
Bel 040 235 00 03 of mail c.pijs@wey.nl

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag