DAS Rechtsbijstand

Aanleiding:

De wens om de personeelsdossiers te digitaal beschikbaar te hebben en de op stapel staande verhuizing hebben DAS, gespecialiseerd in rechtsbijstand, doen besluiten om de personeelsdossiers te laten digitaliseren. Ruim vóór de verhuizing zijn de personeelsdossiers door Dataspace gedigitaliseerd en reeds geïmporteerd in Profit van AFAS. Al met al een geslaagde operatie!

De juiste voorbereiding:

Begin 2013 is DAS reeds begonnen met de voorbereiding. Laurens van Thiel van Dataspace: “In maart had ik een eerste kennismakingsgesprek met de medewerkers van de projectgroep. Het viel me direct op dat de leden van deze projectgroep heel goed wisten wat ze wilde bereiken en daardoor hoe het digitale dossier er uit moest komen te zien. Op basis van deze gegevens hebben wij in een vroeg stadium een scantest kunnen maken op basis waarvan wij onze offerte konden samenstellen”.

100% controle:

Door een unieke, door Dataspace ontwikkelde methode zijn wij in staat om een 100% controle toe te passen voor scanprojecten. Op basis van de informatie die beschikbaar was bij DAS is de gehele output getoetst en toen waar nodig gecontroleerd en hersteld. Zodoende garanderen wij een 100% oplevering.

Tertia Wiedenhof – HR informatie consultant:

“Via ons personeelsinformatiesysteem Profit van AFAS hebben wij de laatste jaren steeds meer informatie digitaal beschikbaar gesteld aan onze medewerkers en het management, informatie die 24 uur per dag beschikbaar is. We vonden het niet meer van deze tijd om nog met ouderwetse, papieren personeelsdossiers te werken. Omdat we vanaf verschillende locaties in Nederland werken is het niet praktisch om alle dossiers alleen in het hoofdkantoor beschikbaar te hebben. Het was tijd voor een digitaliseringsslag. We hebben eerst een duidelijke lijst van eisen opgesteld waaraan de leverancier -die zou gaan scannen- moest voldoen.

Dataspace gaf ons al vlug het vertrouwen deze klus goed aan te kunnen, serieus te nemen en over veel ervaring te beschikken. Het was voor ons heel belangrijk dat de digitale personeelsdossiers volgens de geldende regelgeving in werden gescand. Dataspace kon daar goed bij adviseren. We hebben toen eerst zelf een eigen medewerker onze personeelsdossiers laten opschonen, daarna zijn de dossiers door Dataspace opgehaald en in korte tij gescand en opgeleverd. Het contact met de medewerkers van Dataspace was erg prettig en het resultaat mocht er zijn! We zijn erg tevreden over het geleverde werk.”

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag