Certificaten Dataspace

Kwaliteit certificaten

Het doel van ons kwaliteitsbeleid is om altijd te voldoen aan de specifieke eisen van opdrachtgevers en de eisen die vastgelegd zijn in de norm NEN-EN-ISO-9001. We zijn dan ook ISO 9001:2008 gecertificeerd.

ISO 9001:2008

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Dataspace is zo ingericht dat we het ISO 9001-2008 certificaat mogen voeren.

ISO 14001

Dataspace werkt met een milieumanagementsysteem dat gericht is op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. In 2018 verwachten we het certificaat ISO 14001 te behalen. Daarmee maken we aantoonbaar dat we voldoen aan wet- en regelgeving, werken aan beheersing en beperking van milieurisico’s en streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.

Meer informatie?

Bel +31(0)40 293 13 18 of Bekijk mogelijkheden informatie aanvraag