Uiterlijk in 2019 dienen alle professionele procespartijen digitaal te procederen. Dit is onderdeel van het project KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) dat samen met het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt uitgevoerd. Het programma KEI moet de rechtspraak toegankelijker maken en op ieder moment en vanaf iedere plek digitaal toegang geven tot de rechtspraak.

Digitaal procederen houdt in dat er geen papier meer wordt uitgewisseld tussen de advocaten en het betreffende gerecht. Alle stukken die de advocaten nog print of kopieert worden straks uitsluitend digitaal in ontvangst genomen door de Rechtspraak. En omgekeerd zal de Rechtspraak alleen nog digitaal met de advocaten communiceren over een zaak. Dit betekent ook dat bij het betreffende gerecht geen papieren dossier meer aanwezig zal zijn.

Dataspace kan u volledig ondersteunen in de transitie van papier naar digitaal!

Lees hier over het advocatenkantoor van de toekomst.
Bel ons voor meer informatie 040 – 293 13 18.

Deel dit bericht